วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันเบาๆ


1/7/56@chan


สรุปท่านท้าว

ถ้าผมหายไปจากเฟสนี้เกินสามวันแสดงว่าผมโดนอุ้มนะครับเพราะใด้กลิ่นไม่ค่อยดีว่าจะมีภัยมาถึงตัวละครับ

ติดต่อเรา

KamonZZ@hotmail.com

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555